SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Spännande föreläsning om Piteås äldsta befolkning

I mer än tio år arbetade Ulf Holmberg, Olov Andersson Strand och Bruno Wikström med att kartlägga Piteå stads äldsta befolkning – varifrån man kom, vad man sysslade med och var och hur länge man bodde på olika platser i staden.

Alla är medlemmar i Pitebygdens forskarförening, liksom Ulf Jonsson som deltagit som teknisk expert i projektets slutskede. Arbetet kunde avslutas i tid innan firandet av Piteå stads 400-årsjubileum inleddes. De som i onsdags kväll sökt sig till Solandergården fick av Ulf Holmberg en gedigen genomgång av arbetet med projektet och en presentation av slutprodukten – databasen Piteborgare.

Ulf Holmberg berättade med inlevelse
Ulf Holmberg berättade med inlevelse, foto Ivar Gustafsson

Holmberg berättade inledningsvis att det var ytterst nära att Piteå stad efter branden 1666 hade flyttats till Storkåge och fått namnet Hedvigsstad. I slutändan bestämdes dock att staden skulle byggas upp på Häggolmen.

– Eftersom all kyrkobokföring för Piteå stad under tiden 1621 till 1812 i princip saknas, eller är mycket bristfällig, har det varit rena detektivjobbet att genomföra det här projektet, tyckte Holmberg.

Kyrkböcker har saknats så har man fått söka pusselbitar i mantalslängder, domböcker och andra samtida källor i Sverige och även utomlands.

– Vi hade aldrig klarat av detta om vi inte alla hade haft släktforskarens tålamod och känsla för noggrann källkritik, menade han vidare.

Slutprodukten databasen Piteborgare, där Piteå stads befolkning identifierats och placerats på gator och tomter, stadens framväxt och tillväxt skildras i kartor och skisser och med ett persongalleri där den äldsta befolkningen levandegörs med fakta och sakuppgifter ur otaliga källor, är något som aldrig tidigare gjorts om någon stad i Sverige.

Inte undra på att Sveriges släktforskarförbund utsåg Piteborgare till 2021 års släktforskarpublikation. Något som släktforskarna i Pitebygdens forskarförening med rätta kan vara stolta över.

Staffan Wikman lycklig vinnare av Ulf Holmbergs bok ”Piteå stad 400 år”
Staffan Wikman lycklig vinnare av Ulf Holmbergs bok ”Piteå stad 400 år”, foto Ivar Gustafsson