SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Gamla Öjebyn

På denna sida visar vi bilder från äldre tiders Öjebyn. Kyrkstaden i Öjebyn är en av de bäst bevarade kyrkstäderna i Sverige.
Öjebyn före 1897
Öjebyn före 1897
Foto: Höijers bildsamling, Piteå Museums bildarkiv
Öjebyn sett från Avan, april 1896
Öjebyn sett från Avan, april 1896
Foto: Degermans bildsamling, Piteå Museums bildarkiv
 Öjebyn, vy från kvarnen mot kyrkan, slutet av 1800-talet
Öjebyn, vy från kvarnen mot kyrkan, slutet av 1800-talet
Foto: Ida Mångbergs Bokhandel, Piteå Museums bildarkiv
Flygfoto över Öjebyns kyrkstad
Flygfoto över Öjebyns kyrkstad, 1940-talet
Foto: AB Stockholms Aero
Flygfoto över Öjebyns kyrkstad, 2003
Flygfoto över Öjebyns kyrkstad, 2003
Foto: Piteå kommuns bildarkiv
Öjebyns kyrkstad, Sockengränd
Gatan som går till höger i det s.k. Pressjärnet från f. d. Sjömarks kafé upp mot kyrkan. Till vänster i höjd med cyklisten skymtas nuvarande Solandergården.
Foto: Öjeby Foto, Norrbottens museum
Öjebyns kyrkstad, Pitholmsgatan
Öjebyns kyrkstad, Pitholmsgatan
Foto: Öjeby Foto, Piteå Museums bildsamling
Öjebyns kyrkstad, Finngatan
Öjebyns kyrkstad, Finngatan
Foto: Öjeby Foto, Norrbottens museum

Skolan låg på den nuvarande kyrkparkeringen i Öjebyn. Arkitekten Viktor Åström ritade skolan som en byggnad med klassicistiska drag bestående av sex lärosalar i två våningar. På kyrkoherdens önskemål blev det dessutom två salar för konfirmationsundervisning i en tredje våning.

Skolan invigdes 1920 och revs 1970 sedan en ny lågstadieskola, som byggts i slutet av 1960-talet, gjort den gamla skolan överflödig.

Öjebyns Församlingshem
Öjebyns Församlingshem
Foto: Piteå Museums bildsamling
Öjebyns tingsställe, någon gång vid 1900-talets början
Öjebyns tingsställe, någon gång vid 1900-talets början
Foto: Piteå tingsrätts ägo
Öjebyns lantbruksskola
Öjebyns lantbruksskola
Foto: Hildur Marklunds cigarraffär, Piteå Museums bildarkiv
Camping intill Kullen, Öjebyn 1960-tal
Camping intill Kullen, Öjebyn 1960-tal
Foto: Öjeby Foto, Norrbottens museum
Kungastenen
Kungastenen
Foto: Öjebyn Foto, Piteå Museums bildarkiv