SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Solanderföreningen

Hoppas att du vill vara med i Solanderföreningen och bidra till att bevara, utveckla och sprida kunskapen om Daniel Solander, en av 1700-talets främsta forskare och världsmedborgare, som dessutom kommer från Piteå/Öjebyn.

Våren 1999 bildades Solanderföreningen i Öjebyn med syftet att skapa en park med ett minnesmonument för att befästa minnet av Daniel Solanders insatser. Redan hösten 1999 kunde monumentet "Solanders stenar" avtäckas. Minnesstenen är utformad av konstnären Sture Berglund och utförd av stenhuggaren Sven-Erik Bryggman. Materialet är granit tagen ur den lokala berggrunden . Lördagen den 1 juli 2000 kunde så landshövding Kari Marklund förrätta den högtidliga invigningen av Solanderparken i Öjebyn.

Solanderföreningen i Solanderparken
Skottkärran Solandra, foto Jonas Berglund. Skottkärran ska få resa runt inom Öjeby kyrkstad, såsom Daniel Solander reste jorden runt.

Medlemskap

Medlem blir du enklast genom att betala in årsavgiften om 100 kr på föreningens bankgiro 5256-6478. Ange namn och adress, e-postadress och telefon.

Medlem medger att Solanderföreningen lagrar uppgifter rörande namn, adress, bostadsort. Allt i enlighet med EU:s datalagringsdirektiv (GDPR). Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer. 😊

För medlemmar

Medlemmarnas sida →
Styrelsens sida

Styrelse

Ordförande

Åsa Wikman

Vice ordförande

Jonas Berglund

Sekreterare

Jonas Berglund

Kassör

Dan Svedberg

Ledamot

Florian Steiner
Anna Andersson

Suppleant

Britta Dahlén

Morgan Stenberg

Margareta Erstam

Kontaktuppgifter

Ordförande: Åsa Wikman
Kontakt: ordf@danielsolander.se

Sekreterare: Jonas Berglund
Kontakt: sekreterare@danielsolander.se

Kassör: Dan Svedberg
Kontakt: kassor@danielsolander.se

Föreningens e-postadress: info@danielsolander.se
Föreningens adress: Solanderföreningen, c/o Wikman, Hällanvägen 80, 943 35 Öjebyn
Föreningens Facebook-sida: Solanderföreningen - The Solander Society