SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Solanderparken

Solanderparken invigdes den 1 juli 2000 av landshöving Kari Marklund. Parken är formgiven av landskapsarkitekten Irma Johansson-Öberg, som låtit sig inspireras av Carl von Linnés Lapplandsresa vad gäller växturvalet. Minnesmärket ”Solanders stenar”, är utformat av konstnären Sture Berglund och utförd av stenhuggaren Sven-Erik Bryggman.
Solanders stenar
Solanders stenar, foto Ivar Gustafsson

I Solanderparken finns fyra trädsorter (björk, rönn, paradisäpple, rosenapel/apel) och ett flertal olika buskar (bl.a. syrén, skärmtry, korgvide, ullvide och rosenspirea). Blomsterrabatterna prunkar av olika sorters parkrosor som perenner.

I parken finns monumentet "Solanders stenar" uppfört. Monumentet består av ett vågformat stenblock i granit (hämtat ur den lokala berggrunden) med en jordglob som symboliserar Solanders resor på världshaven.

Uppförandet av parken möjliggjordes genom bidrag från ortens företag, Piteå kommun, dåvarande Piteå landsförsamling, Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Linnésällskapet och enskilda personers gåvor. Parken drivs och sköts numera av Piteå kommun. Välkommen att njuta i en oas i kyrkstaden!