SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Solander flyttar in igen!

Vintern är snart över och Solandergården i Öjeby kyrkstad har sedan augusti ifjol renoverats med golvbyte, väggflytt, målning, tapetsering och köksbyte. Efter mer än 1500 arbetstimmar från ideella insatser har Solandergården fått sig ett helt nytt, mer enhetligt och genomtänkt interiört utseende.

Under mars månad ägde föreningens årsmöte rum där ordförande Åsa Wikman redogjorde för renoveringens gång från det att figuren Solander flyttade ut och det gamla golvet revs fram till det färdiga resultatet. Redovisningen möttes av spontana applåder från de närvarande.

Solander flyttade ut i augusti 2022
Solander flyttade ut i augusti 2022. Foto Åsa Wikman

Vid samma årsmöte valdes nya styrelsemedlemmar in. Styrelsen ser nu ut på följande sätt: Åsa Wikman som ordförande och Jonas Berglund, Morgan Stenberg, Dan Svedberg, Florian Steiner, Margareta Erstam samt Anna Andersson (ny) som ledamöter. Suppleanter är Tage Wiklund, Ann-Louise Hedkvist samt Therese Lindbäck (ny). Avgående i styrelsen var Roger Olofsson och Karl-Erik Andersson som avtackades med blommor. Valberedningens Assar Pettersson och Britt Ljungqvist da Silva avgick, avtackades med blommor och ersattes av Staffan Wikman. Vid årsmötet presenterades även ett nytt övergripande tema för Solanderföreningen, nämlingen ”Solander i Uppsala”.

I samband med det första styrelsemötet med den nya styrelsen den 28/3 2023 togs ett foto på styrelsen tillsammans med den nyinflyttade figuren Daniel Solander, som tycktes glad över sitt nya hem. Frånvarande vid detta tillfälle var Tage Wiklund, Florian Steiner samt Margareta Erstam.

Den nya styrelsen
Den nya styrelsen. Från vänster: Therese Lindbäck, Ann-Louise Hedkvist, Åsa Wikman, Daniel Solander, Jonas Berglund, Dan Svedberg, Anna Andersson samt Morgan Stenberg (närmast). Foto Staffan Wikman.