SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Spännande föreläsning om den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar

Välkommen till föreläsning om "Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar". Föreläsare Anna Elmén Berg, Länsstyrelsen.

Den samiska befolkning som tidvis eller i flera generationer varit bofasta i kustbyarna Svensbyn, Lillpite, Roknäs och Böle. Det finns platser i byarna som kan knytas till samisk bosättning och markanvändning, både fornlämningar och övriga kulturlämningar. Det finns också ort-, plats- och smånamn som vittnar om samisk närvaro och om hur marken nyttjats samt traditionsuppgifter knutna till den samiska befolkningen.

Plats: Solandergården

Tid: 13 september 2023 kl 18:30

Servering.

Inträde: 60 kr för medlem, 100 kr ej medlem

Drop In. Begränsat antal platser.

Bild Piteå museum