SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Föreläsningshösten är igång!

Solanderföreningens höstprogram inleddes med en mycket intressant föreläsning av Anna Elmén Berg, länsstyrelsen. Kvällens tema var Nytt perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar och drog fullt hus. Anna berättade om att många ortsnamn med samisk anknytning fortfarande finns kvar som Lappgärdan i Böle, Rebben i Piteå skärgård, med flera. Det har konstaterats att den samiska befolkningen fanns före 1300-talet men eftersom de inte hade något skriftspråk med exempelvis kyrkböcker är det svårt att spåra bakåt i tiden. På 1500-talet finns beskrivet att samer var ett problem men det är oklart varför. Från 1570-talet kunde samer, så kallade försvarslösa, tas ut för soldattjänstgöring eller tvångsarbete där Nasa silvergruva är det mest omtalade. Under lång tid var samerna starkt segregerade från det etablerade samhället och inte förrän 1945 års folkräkning fick samerna hemspråk och rätten att bedriva renskötsel. Föreläsningen följdes med samtal över en kopp kaffe med dopp. Text och bild. Staffan Wikman
Anna Elmén Berg, länsstyrelsen höll ett intressant föredrag den 13 september i Solandergården