SOLANDERFÖRENINGEN – THE SOLANDER SOCIETY

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av Linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.

The Solander Society

Våren 1999 bildades Solanderföreningen, The Solander Society på engelska, i Öjebyn med syftet att skapa en park med ett minnesmonument för att befästa minnet av Daniel Solanders insatser. Redan hösten 1999 kunde monumentet "Solanders stenar" avtäckas. Minnesstenen är utformad av konstnären Sture Berglund och utförd av stenhuggaren Sven-Erik Bryggman. Materialet är granit tagen ur den lokala berggrunden. Lördagen den 1 juli 2000 kunde så landshövding Kari Marklund förrätta den högtidliga invigningen av Solanderparken i Öjebyn.

Läs mer om oss

Nyheter