SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

HMB Endeavour


Dagligt liv ombord
Uppgifterna sammanställda av Ivar Gustafsson och är hämtade ur: Captain Cook’ s Journal 1768 - 71 Endeavour - CD-rom utgiven av National Library of Australia och National Maritime Museum, Darling Harbour. http://www.nla.gov.au/pub/endeavour/index.html


Söndag


Söndagar var en alldeles speciell veckodag till sjöss. Besättningen deltog i gudstjänst och kaptenen inspekterade skeppet och kompaniet. Dagsrutinen blev därför mycket mer lättsam under söndagen än andra veckodagar. Eftersom däcket rengjorts på lördag eftermiddag nöjde man sig oftast med att endast svabba det på söndagen. Hängmattorna "blåstes upp" en halvtimme tidigare och stuvades undan extra noggrant.

Efter frukost började ”the idlers” att rengöra och städa vid sina arbetsstationer. Kocken putsade sina kopparkärl. Båtsman, timmerman och segelmakare såg till att deras lagerutrymmen var i ordning. Artillerikonstapeln snyggade till i ammunitionsförrådet och såg till att kanonerna var i gott skick.
Under tiden rakade sig männen och bytte kläder samt knöt om sina stångpiskor. Efter det att dagofficerarna och deras assistenter gjort en preliminär inspektion rapporterade en av löjtnanterna till kaptenen att allt var klart för inspektion.

Kl.10.30 slog trumslagaren på trumman för att kalla på männen. De ställde upp sig i en rad längs gångvägen på båda sidor och tvärs över akterdäck med tåspetsarna vid en bestämd springa mellan skeppsplankorna.
Sedan löjtnanterna gjort ytterligare en inspektion och sänt bort alla som varit felaktigt klädda undersökte skeppsläkaren männen för att se om det fanns spår av skörbjugg eller andra sjukdomar. Kaptenen började inspektera varje utrymme på skeppet och varenda man. Sjökadetterna åtföljde vanligtvis kaptenen och hade till uppgift att åtgärda allt som kaptenen var missnöjd med.

När inspektionen var avklarad fick männen lämna ”tålinjen” och order gavs om ”rig the church”. Det gick till så att man ordnade en talarstol genom att lägga en flagga över en låda eller över nakterhuset. Männen tog upp spannar och tillbehör från mässen och satt på dem vända mot talarstolen.

På de flesta skeppen tog kaptenen prästens plats även om han knappast höll en predikan. Oftast läste han upp för manskapet delar av Krigsartiklarna (War Articles) [en lista på 4000 ord som beskrev vad som skulle hända dem om de ertappades med allt från förräderi till att ha slösat med förrådsvaror].

Eftersom de flesta sjömännen var analfabeter och Krigsartiklarna var skrivna på gammalengelska var det troligen svårt för de den vanlige sjömannen att fatta något av den ”gudomliga” förrättningen.
Sjömännen satt ute i det fria utsatta för hetta och köld medan kaptenen vrålade ut predikan för att överrösta oljudet från skeppets knirkningar. Tillställningen blev därför vanligtvis ingen lång affär.

Efteråt blåstes manskapet till middag och sen kunde var och en göra vad han ville fram till kvällsvarden. Efter kvällsmålet hölls den veckovisa mönstringen. Detta var en appell (namnupprop) där varje sjöman fick passera framför en officer och svara när hans namn ropades upp.

-------------------------

Länkar

The Endeavour

The official Endeavour website

 

Du är besökare sedan januari 2001

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster