SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

Solanderiana

Solanderföreningens skriftserie

 

Solanderiana är namnet på Solanderföreningen nystartade skriftserie. De tre första titlarna i serien har just kommit från trycket och finns att inköpa för en billig penning i Solandergården. Ett antal exemplar har skänkts till Piteå stadsbibliotek och det finns möjlighet att låna häftena på biblioteken i Piteå.

Solanderiana nr 1:2002: Daniel Solander - ljuset från norr av Per Tingbrand

Föredrag söndagen den 28 april 2002 på Botaniska Institutionen, Göteborgs Universitet, under den VI:e Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 19 - 28 april 2002.

 

 

Solanderiana nr 2:2002:Daniel Solander - botanist och världsomseglare av Barbro och
....................................... Ivar Gustafsson

En kort beskrivning av Daniel Solanders liv och världsomseglingen med Endeavour


 

Solanderiana nr 3:2003: Släkten Solimontanus och Solander av Per Tingbrand

Ett hjälpmedel för framtida Solanderforskare jämte några fakta om släkterna Bostadius, Burmarck, Dyhr, Granberg, Höijer, Idman, Kröger, Paterssen och Unæus.

 

 

Solanderiana nr 4:2006:Daniel Solander – linnélärjungen och världsomseglaren
........................................av .PerTingbrand

Föredrag vid Johan Nordlander-sällskapets Årsmöte i Umeå den 6 april 2005.
Först publicerat i Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt
nr 3-4 2005

 

 

 

Per Tingbrand
Sveriges främste Solanderforskare


TABLÅ
över
Per Tingbrands
skrifter & föredrag om DANIEL SOLANDER (1733-1782) t o m 2002-05-31

***************************************************************

1978

Kyrkoherdeson från Piteå var den förste svenske världsomseglaren - 38 dog under den långa seglatsen i Piteå-Tidningen för onsdagen den 27 december 1978 s 10-11.

1979

DANIEL SOLANDER - den förste svenske världsomseglaren i På Kryss & Till Rors nr 3/1979:12-15.

1980

DANIEL SOLANDER FRÅN PITEÅ - den förste svenske världsomseglaren i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1980:54-64.

1982

Solanderplaketten i På Kryss & Till Rors nr 2/1982:20.

- " -

1981 års vinnare av Solanderplaketten Christer och Britt hemma igen! i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1982:51-53.

- " -

Piteseglare på frimärke? i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1982:54-57.

1983

Med Carl von Linné i Piteå skärgård i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1983:85-94.

- " -

Daniel Solander 250 år i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1983:95-108.

- " -

Seglarhälsning från Queensland i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1983:119-123.

- " -

Kapitlet om Världsomseglaren ingående s 21-116 i DANIEL SOLANDER 1733-1782, naturvetenskapsman och världsomseglare, redigerad av Christian Gisselquist & Per Tingbrand och publicerad i anslutning till Solanders 250-årsjubileum i Piteå 1983 (1733-1983) av Piteå kommuns kulturnämnd som Skrifter 1, Piteå, 1983.

1984

Med Daniel Solander på Madeira i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1984:76-99.

- " -

August Strindberg och Daniel Solander i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1984:113-131.

- " -

DANIEL SOLANDER, Piteå´s around the world pioneer ingående s 489-498 i Archives of Natural History, volume II, part 3, utgivare Society for the History of Natural History, c/o British Museum, London, April issue 1984.

1985

Med Daniel Solander till Rio de Janeiro i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1985:74-90.

1986

Daniel Solander and the Pacific; föreläsningsmanuskript avsett i kort version inför invigningen av en byst av Daniel Solander på University of Auckland den 19 februari 1986 och i fullständig version vid föreläsning inför Royal Society och Sweden - New Zealand Association i Wellington den 24 februari 1986, allt i samarbete med Sveriges ambassad i Wellington.

- " -

Artikelserien Solander och Söderhavet i fyra delar i Piteå-Tidningen 2, 3, 7 och 8 april 1986; del 1Ett jordiskt paradis i Piteå-Tidningen för onsdagen den 2 april 1986 s 12; del 2 12-åring siktade udden - fick en kagge rom i Piteå-Tidningen för torsdagen den 3 april 1986 s 23; del 3 En botanisk tummelplats i Piteå-Tidningen för måndagen den 7 april 1986; del 4 ... och i gryningen siktades Australien i Piteå-Tidningen för tisdagen den 8 april 1986.

- " -

Med Daniel Solander i Eldslandet i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1986:78-88.

1987

Solander Strait på Nya Zeeland? i Piteå-Tidningen lördagen den 18 april 1987.

- " -

Med Daniel Solander genom Tuamotuarkipelagen i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1987:69-79.

- " -

Med Anders Sparrman till Huahine i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1987:107-123 [berör även Daniel Solander].

- " -

Daniel Solander and the Pacific; den korta versionen av 1986 års föreläsningsmanuskript, se ovan, tryckt i Journal of the New Zealand Federation of the Historical Societies, volume 2, no 5, 1987, s 6-14.

1988

Daniel Solander and Australia, föreläsningsmanuskript inför TERRA AUSTRALIS-konferensen i Sydney i augusti 1988 till åminnelse av Australiens 200-årsjubileum (1788-1988).

- " -

Med Daniel Solander till Otaheite i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1988:67-92.

- " -

Strandhugg på Nya Zeeland i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1988:145-177

1989

Med Daniel Solander till Sällskapsöarna i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN1989:169-173.

1990

DANIEL SOLANDER - en världsomseglande Piteson i Kungliga Skytteanska Samfundets Årsbok THULE 1990:7-50, vilken uppsats bygger på ett föredrag hållet inför samma akademi vid dess sammanträde den 7 februari 1989.

- " -

Med Daniel Solander till Australöarna i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1990:168-179.

1992

Med Daniel Solander på Nya Zeeland i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1992:122-141.

- " -

Havsforsknings- och djuphavsfartyget DANIEL SOLANDER i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1992:142-145.

1993

Med Daniel Solander till Nya Holland i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1993:156-180.

1994

Med Daniel Solander till Nya Guinea i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1994:167-179.

1995

DANIEL SOLANDER - Collected Correspondence 1753-1782 tillsammans med Dr Edward Duyker i Sydney; bok om 466 s (188 brev) med planscher i färg/sv v utgiven i Australien av Melbourne University Press i serien The Miegunyah Press (ISBN 0 522 84636 X); skandinavisk upplaga Scandinavian University Press (ISBN 82-00-22454-6).

- " -

Med Daniel Solander till Holländska Ostindien i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN1995:124-148.

- " -

Daniel Solanders brev och manuskript i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1995:149. Den under åren 1983-1994 i Sjörullan löpande serien om sammanlagt 34 kommenterade Solanderbrev nedlades med omedelbar verkan eftersom syftet med serien uppnåtts i och med att ovannämnda bok med Solanders samlade korrespondens utkommit.

- " -

Opublicerad promemoria över släkterna Bostadius, Dyhr, Idman, Paterssen, SOLANDER och Solimontanus på engelska för samarbetet med Dr Edward Duyker i Sydney, som efter 1995 års utgåva av Solander´s Collected Correspondence övergick till att utarbeta en biografi om Daniel Solander avsedd att bli den allra första biografin om Solander i bokform, vilken utkom under titeln Nature´s Argonaut på Melbourne University Press i Australien i februari 1998 (ISBN 0 522 84753 6) - Summary of what so far has been ascertained about the Bostadius, Dyhr, Idman, Paterssen, SOLANDER and Solimontanus families with emphasis on the Solander family.

1996

Med Daniel Solander över Indiska Oceanen till Kapstaden i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1996:161-183.

- " -

Minnestal över Daniel Solander (1733-1782) hållet i Piteå landsförsamlings kyrka den 29 juni 1996 i samband med Piteå stads 375-årsjubileum.

1997

Med Daniel Solander till St Helena i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1997:168-182.

1998

Hemkomsten efter världsomseglingen [berör tiden från den 12 juli 1771 till den 12 juli 1772 och särskilt förberedelserna inför Cooks andra världsomsegling] i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 1998:139-161.

- " -

Daniel Solander (1733-1782) – ett ljus från norr. Föredrag hållet inför lärarkåren på Strömbacka gymnasieskola i Piteå den 28 maj 1998.

1999

Avtäckningstal hållet vid invigningen av Solandermonumentet – Solanders stenar – i Solanderparken i Öjebyn den 31 oktober 1999; sedermera tryckt under rubriken Daniel Solanders återkomst till Piteå Gammelstad i Piteå Segelsällskaps Sjörulla 2000:124-128.

2000

Med Daniel Solander genom Hebriderna i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 2000:156-178.

2001

Piteå SS tal över postumt invalde hedersmedlemmen Daniel Solander i dennes egenskap av Sveriges förste världsomseglare vid invigningen av Solanderparken i Öjebyn den 1 juli 2000 i Piteå Segelsällskaps Årsbok Sjörullan 2001:172-173.

- " -

Beskrivningar på svenska & engelska av Daniel Solanders levnadslopp för Postverkets räkning inför samutgåva av två Daniel Solanderfrimärken gemensamt med Australia Post i augusti.

- " -

Föredrag om Daniel Solanders världsomsegling och liv i övrigt inför Propellerklubben – ett sällskap för sjöfarare - i Örnsköldsvik den 14 november 2001.

2002

Med Daniel Solander på Island i Piteå Segelsällskaps Årsbok SJÖRULLAN 2002:145-175.

- " -

Daniel Solander – ljuset från norr. Föreläsning söndagen den 28 april 2002 på Botaniska Institutionen, Göteborgs Universitet, under den VI:e Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 19-28 april 2002.

- " -

Släkten Solimontanus och Solander. Ett hjälpmedel för framtida Solanderforskare med några fakta om de därtill knutna släkterna Bostadius, Dyhr, Granberg, Höijer, Idman och Paterssen. Manuskript om 16 A 4 s erbjudet för publicering i Piteå Museums Årsbok 2002.

För Piteå SS Sjörulla 2003 planeras Med Daniel Solander till Orkneyöarna. Piteå Bibliotek innehar två ex. av varje årgång av Sjörullan, varav det ena kan lånas genom s k fjärrlån till låntagare på annan ort än Piteå.

Dalarö den 31 maj 2002.

Per Tingbrand
Västra Vadviksvägen 8,
130 54 DALARÖ
tfn 08/501 501 36
tfx 08/501 500 69
E-mail marquesa@glocalnet.net

 

.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2014-10-20