SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

SOLANDERPARKEN

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

 

Solanderparken, Öjebyn
Planteringsförslag
Ritat 1999-07-16 av landskapsarkitekt Irma Johansson-Öberg
Växtförteckning under ritningen

Föreslagna växter
1. På platsen befintliga träd

Föreslagna träd

Latinskt namn

Svenskt namn

Antal

2. Betula Verrucosa

Björk

3

3. Sorbus Aucuparia

Rönn

1

4. Malus Baccata

Paradisäpple

1

5. Malus Purpurea Eley

Rosenapel

1

5b.Malus Hybrida Hopa

Apel

1

 

 

 

 

 

Föreslagna buskar

Latinskt namn
Svenskt namn
Antal

6. Caragan Arborescens

Karagan

3

7. Syringa Vulgaris

Syren

7

8. Lonicera Tatarica

Rosentry

2

9. Syringa Josikæa

Ung. syren Häck

24

10. Lonicera Involycrata

Skrämtry "Lycksele"

4

11. Potentilla Fruticosa "Fridhem"

Tok

4

12. Hippophæ Rhamnoides "Raisa"

Havtorn

3

13. Salix Viminalis "Katrin"

Korgvide

2

15. Spirea Callosa "Norrbotten"

Rosenspirea

12

16. Spirea Grafsheim

Rosenspirea

5

Föreslagna parkrosor

Latinskt namn

Svenskt namn

Antal

17. Rosa Rugosa Hansa

Hansaros

7

18. Rosa Majalis Tornedalica

Tornedalsros

7

19. Rosa Hurdal

Hurdalsros

4

20. Rosa Poppius

 

5

21. Rosa Pimpinellifolia Plena

Finlands vita ros

3

22 Rosa Persiana

Persisk gul ros

3

23. Rosa F.J. Grootendorst Pink

Nejlikros

6

 

 

 

 

 

Föreslagna perenner

Latinskt namn

Svenskt namn

Antal

24. Aconogonum Alpinum Fennicum

Bergknäa
6

25. Ligularia Willsoniana

Gullstav
5

26. Pæonia Laktiflora

Luktpion
6

 

27. Rabatt Ettårig
28. Rabatt Perenner
29. Parkbänkar

 

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster