SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

GAMLA ÖJEBYN

Sockengränd
Gatan som går till höger i det s.k. Pressjärnet
från f.d. Sjömarks kafé upp mot kyrkan
Till vänster i höjd med cyklisten skymtar
nuvarande Solandergården.

Foto:Öjeby Foto
Norrbottens museum

 

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster