SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

 

 

GAMLA ÖJEBYN

 

Gamla folkskolan

Låg på den nuvarande kyrkparkeringen i Öjebyn.
Skolan ritades av arkitekten Viktor Åström som en byggnad med klassicistiska drag bestående av sex lärosalar i två våningar. På kyrkoherdens önskemål blev det dessutom två salar för konfirmationsundervisning i en tredje våning.
Stommen uppfördes i stående timmer vilket gjorde att byggnaden blev kall och dragig.
Skolan invigdes 1920 och revs 1970 sedan en ny lågstadieskola, som byggts i slutet av 1960-talet, gjort den gamla skolan överflödig.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2011-04-10

Webmaster