SOLANDERFÖRENINGEN
THE SOLANDER SOCIETY

 

Solanderföreningen bildades år 1999 för att hedra minnet av linnélärjungen, botanisten och världsomseglaren Daniel Solander.
Solanderföreningens har sitt säte i Öjebyn, Piteå gamla stad, Solanders födelseplats

 

Startsida

Föreningen

Medlemsskap

Solanderparken

Skrifter

Kulturskyltar

Gamla Öjebyn

Länkar


During 2022 Iceland will celebrate the 250th anniversary of Daniel Solander's journey to Iceland in 1772.

On the initiative of Pär Ahlberger, Sweden's Ambassador to Iceland (and former Ambassador to Australia, New Zealand and Oceania) a number of exhibitions, symposiums and other events will be arranged to commemorate this milestone.

Useful Links

O'er the Isles to Iceland
(excerpt from Duyker: Natures Argonaut pages 230-255)

"Med Daniel Solander till Island", Per Tingbrand


Bref rörande en resa till Island

RESA TIL ISLAND
MDCCLXXII. Uno Von Troil, 1777

KULTURBILDER PÅ 29 MARS, 2015 •

 


Pär Ahlberger

AN APOSTLE OF DANIEL SOLANDER
– from the Pacific to the Arctic


Edward Duyker
A personal journey


Eric Warrant
MY LIFE OF SCIENTIFIC ADVENTURES

– in the spirit of Daniel Solander -

islÄndska äventyret
PÄR aHLBERGER
Handelskompaniernas betydelse för Sverige har beskrivits i många sammanhang.
Det Ostindiska kompaniet är det mest välkända.
Men det fanns tidigare kompanier – till exempel det isländska

Edward Duyker
Duyker uncovering Danaiel Solander


 

 

.